Phân tích SWOT đối với DN nhỏ và vừa trong chuyển đổi số ở Việt Nam

phan tich swot 1

Nhận định ban đầu

Trong quá trình phân tích SWOT, đánh giá của nhóm tư vấn của dự án về mô hình này (điểm mạnh – điểm yếu và cơ hội – thách thức), có thể thấy điểm mạnh hiện nay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV ) trong chuyển đổi số nằm ở khả năng nhận thức sớm về các xu hướng chuyển đổi, đánh giá được tầm quan trọng của chuyển đổi số. Bên cạnh đó, do đặc thù cơ cấu tổ chức linh hoạt nên các DNNVV cũng dễ dàng thích nghi với các thay đổi của thị trường.

Đánh giá của chuyên gia

Theo đánh giá phân tích SWOT, các thành tựu của chuyển đổi số trên thị trường như kênh tiếp thị, phân phối và bán hàng cũng được áp dụng hiệu quả. Năng lực ứng dụng công nghệ số vào kết nối thông tin với khách hàng và nhà cung cấp hay khả năng áp dụng phần mềm vào các nghiệp vụ quản lý cơ bản đều được hầu hết các DNNVV đáp ứng.

Kết quả phân tích

Tham khảo kết quả phân tích SWOT của nhóm Tư vấn Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số tại đây:

Phân tích swot 2

Phân tích swot 3

Phân tích swot 4

Phân tích swot 5
Nguồn : Văn phòng Chuyển đổi số – Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp tại: SYS Việt Nam

Xem thêm: Bến Tre hỗ trợ 1000 doanh nghiệp chuyển đổi số