Đổi mới mô hình kinh doanh thời Covid-19 – Mr Tuan Tran

bai viet doi moi mo hinh kinh doanh

MOB mời các bạn xem chương trình CAFE DOANH NHÂN THỨ 7 nội dung “Đổi mới mô hình kinh doanh theo tư duy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” thời Covid-19 với diễn giả Tuấn Trần.

Giới thiệu

Việc đổi mới sáng tạo thành công bao gồm việc tìm kiếm và thiết kế ý tưởng mới có giá trị, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng đồng thời thiết kế đổi mới mô hình kinh doanh mang lại giá trị mới cho khách hàng và sinh lợi nhuận bền vững. Vì thế Tìm kiếm Ý tưởng & Phát triển các mô hình kinh doanh hiện là những thuật ngữ phổ biến đối với doanh nghiệp và khởi nghiệp với tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Mô hình kinh doanh cũng là bước đi cơ bản để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số kinh doanh – xu hướng phát triển tất yếu của mọi tổ chức hiện nay trên thế giới.

Đối với khởi nghiệp, mô hình kinh doanh là bước đi tất yếu để phát triển kinh doanh bền vững và huy động vốn sau giai đoạn thử nghiệm thành công sự phù hợp sản phẩm – thị trường và khả năng thương mại hóa sản phẩm ở quy mô lớn. Chương trình định hướng cho khởi nghiệp và doanh nghiệp cách thức phát triển ý tưởng mới khả thi dựa vào chuyển đổi mới mô hình kinh doanh , mở rộng quy mô kinh doanh, thiết kế đề xuất giá trị mới để tạo lợi thế cạnh tranh, cách thức kiếm tiền, mô hình lợi nhuận mang đến nguồn thu đa dạng và lợi nhuận bền vững.

Video chương trình CAFE DOANH NHÂN THỨ 7

Mục tiêu hội thảo

Chương trình hội thảo hướng dẫn cách đánh giá và khám phá cơ hội cải tiến và khai thác hiệu quả cho mô hình kinh doanh hiện hữu đồng thời định hướng cơ hội đổi mới, chuyển đổi hoặc khám phá các mô hình kinh doanh mới theo tư duy số để tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững cho tương lai. 
• Hướng đến bước chuyển đổi mới cho kinh doanh để đón bắt tương lai
• Đổi mới tư duy và phương thức đổi mới sáng tạo kinh doanh
• (Tái) Khởi nghiệp và tạo ra động lực tăng trưởng sau đại dịch
• Khai thác & khám phá mô hình kinh doanh tăng trưởng cho tương lai 
• Thích nghi và dẫn dắt thị trường trong thời kỳ chuyển đổi số

Đổi mới mô hình kinh doanh
Hình ảnh trong buổi chia sẻ đổi mới mô hình kinh doanh

Nội dung

• Bối cảnh thị trường
• Thời kỳ Gián đoạn & Chuyển đổi
• Vai trò & Tác động của Công nghệ Số
• Nền Kinh tế Cảm ứng Thấp
• Làm gì để Thích ứng
• Tư duy Đổi mới Sáng tạo & (Tái) Khởi nghiệp
• Tư duy Đổi mới Sáng tạo
• (Tái) Khởi nghiệp Như thế nào?
• Đổi mới Mô hình Kinh doanh với Tư duy Đổi mới Sáng tạo
• Tư duy Thiết kế/ Đổi mới Mô hình Kinh doanh
• Ý tưởng các Mô hình Kinh doanh Mới

Liên hệ hỗ trợ

Thầy Tuấn Trần: tuanpathfinder@gmail.com
Kênh youtube: pathfinder tuan
Facebook: Tuan Tran

Link nguồn bài viết: CAFE DOANH NHÂN THỨ 7 – ĐỔI MỚI MÔ HÌNH KINH DOANH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG THỜI ĐẠI DỊCH COVID19

Xem thêm: Danh sách các kênh hỗ trợ thông tin kiến thức khởi nghiệp