Chuyển Đổi Số – Coi Chừng Cái Bẫy Bề Nổi Của Tảng Băng

chuyen doi so cai bay tang bang troi

Doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều đến chuyển đổi số đặc biệt dưới tác động của phát triển công nghệ và cả Covid19. Tuy nhiên, nhiều hội thảo và nhà cung cấp lại tập trung bàn và giới thiệu các công cụ như TMĐT, hệ thống kinh doanh tự động, ERP, CRM … Điều này có thể làm giảm đáng kể hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp vì đó chỉ mới là bền nổi của tảng băng.

Phần chìm bên dưới tảng băng mới quyết định việc đầu tư thành hay bại mà ít ai để ý. Đó là tư duy đổi mới sáng tạo, tư duy số, tầm nhìn, chiến lược số, mô hình kinh doanh, cách thức kết nối khách hàng, tái cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình mới, phạm vi kinh doanh, nền tảng và nhệ sinh thái kinh doanh mới….

Doanh nghiệp đang cần xây dựng một hệ thống kinh doanh mới theo tư duy số mang tính đồng bộ từ trên xuống dưới chỉ đâu chỉ mua sắm vài công cụ để rồi sử dụng kém hiệu quả. Tư duy, chiến lược, tầm nhìn và công cụ phải đồng hành cùng nhau..rồi hãy chuyển đổi số

“Mọi người trong chúng ta đều có thể thấy kết quả của hành động và hầu hết những thành tựu bề nổi của tảng băng, trong khi những nỗ lực cần thiết để đạt được kết quả thường bị ẩn giấu hay không được chú ý (phần chìm dưới dòng nước)”

Bài viết: Thầy Tuan Tran

Xem thêm: Bến Tre hỗ trợ chuyển đổi số cho 1000 doanh nghiệp