Chính sách bảo mật thông tin

1. TỔNG QUAN

a. Tổng quan

Tại CleverMobileWeb (“CleverMobileWeb, chúng tôi”) rất tôn trọng điều lệ bảo mật, và cam kết bảo vệ và mong muốn bạn hiểu và nắm rõ những phương chúng tôi bảo vệ, sử dụng và chia sẻ những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được.

Điều lệ bảo mật này (“Điều Lệ”) sử dụng để thông báo với bạn những điều khoản và qui trình về việc thu thập, sử dụng thông tin và chia sẻ thông tin chúng tôi nhân được khi bạn truy cập www.mob.com.vn (“trang”) và khi bạn sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ hiện có của chúng tôi qua “trang” hoặc những trang liên quan, thanh công cụ, ứng dụng, widget hoặc những kênh phân phôí chúng ta có thể hoạt động cùng (“dịch vụ”). Chính sách này chỉ áp dụng cho những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua trang hoặc dịch vụ, khi bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hiển thị trên trang hoặc để chế độ hiển thị qua dịch vụ, hoặc chúng tôi thu thập thay mặt bạn với tư cách là một phần của dịch vụ.

Điều lệ này là một phần không thể thiếu của mục điều khoản dịch vụ của trang (“Điều khoản dịch vụ”)

b. Những thay đổi cho điều khoản này:

Chúng tôi bảo vệ quyền, trong sự quyết định của chúng tôi, để cải thiện chính sách này thường xuyên. Nếu chúng tôi tạo bất kỳ một thay đổi nào cho điều lệ này, chúng tôi sẽ đăng thông báo về những thay đổi này trên website của chúng tôi và trong điều lệ này, những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ thời điểm được đăng.

2. LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

a. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin đặc biệt được dùng để phân biệt cá nhân bạn, bao gồm nhưng không giới hạn: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, số di động, địa chỉ gửi thư, thẻ tín dụng hoặc các thông tin thanh toán khác, hoặc tên công ty của bạn (“thông tin cá nhân”). Trong quá trình sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp một vài thông tin cá nhân nhất định để cung cấp và nâng cấp dịch vụ, để liên lạc hoặc làm rõ danh tính của bạn và làm chủ tài khoản của bạn, để bạn có thể truy cập những phần bảo vệ nhất định của trang và dịch vụ, và cũng đã được nêu trong điều lệ này.

b. Những thông tin không mang tính chất cá nhân

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và tính chất, hoạt động của người dùng của dịch vụ, trong bất kỳ thông tin cá nhân nào đã bị xóa bỏ (thông tin không mang tính chất cá nhân). Khi bạn truy cập vào trang hoặc sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập những thông tin không mang tính cá nhân sau:

– Thông tin liên quan tới việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm, hoạt động và hành vi truy cập trên trang di động của bạn

– Thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập 1 website hoăc dịch vụ online (“Lược sử Data”). Lược sử Data này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: Internet Protocol (“Giao thức liên mạng”) của máy tính của bạn, lọai thiết bị, hệ điều điều hành, phiên bản, trang web bạn truy cập trước khi bạn vào trang, thông tin bạn tìm kiếm trên trang, những địa chỉ ưa thích, số ID liên quan đến thiết bị của bạn , công việc trong ngành di động của bạn, ngày và giờ liên quan đến giao dịch, thông số hệ thống, metadata (“siêu dữ liệu”) liên quan tới file của bạn, và những trao đổi khác trong dịch vụ

– Nếu bạn tạo ra hoặc kích hoạt 1 giao dịch như mua trực tiếp từ trang của bạn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin tài chính và biên lai cần thiết để tiến hành thanh toán, điều này có thể bao gồm địa chỉ thư tín và địa chỉ email của bạn

Như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng cookies (“đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng”) để thu thập thông tin, một cookie là một file data nhỏ mà chúng ta chuyển tới ổ cứng với mục đích lưu giữ lược sử. Chúng tôi sử dụng “cookies có thời gian sử dụng lâu dài” để lưu giữ tên tài khoản của bạn và password để đăng nhập trong tương lai vào trang. Chúng tôi dùng “mục Cookies ID” để kích hoạt một số tính năng nhất định của dịch vụ, để hiểu rõ hơn cách để bạn tương tác với dịch vụ và giám sát lượng truy cập của trang và tổng hợp lại việc sử dụng dịch vụ. Bạn có thể chỉnh sửa trình duyệt, bằng cách thay đổi mục tùy chọn (“Option”), dừng chấp nhận cookies hoặc cảnh báo bạn trước khi chấp nhận 1 cookies từ website bạn truy cập. Nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn có thể sẽ không có khả năng sử dụng tất cả các phần của trang hoặc tất cả chức năng của dịch vụ. Trong điều lệ này, chúng tôi muốn đề cập đến tất cả những thông tin được thu thập từ bạn hoặc về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân và thông tin không mang tính cá nhân là “Thông Tin của bạn”

3. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

a. Thông tin của bạn được dùng để, nhưng không giới hạn bởi, những mục đích sau:

(i)                   để cung cấp dịch vụ,

(ii)                 để quản trị việc sử dụng dịch vụ và các mục bạn có thể có với chúng tôi,

(iii)                để cá nhân hóa kinh nghiệm của bạn,

(iv)               để cung cấp bạn thông báo dịch vụ,

(v)                 để cung cấp bạn những thông tin thêm và lời mời của chúng tôi hoặc bên thứ 3 mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ thấy hưu ích hoặc thú vị, ví dụ như thư báo, tài liệu quảng cáo, tiếp thị,

(vi)               thay mặt hoặc theo chỉ dẫn của bên thứ 3, như đối tác quảng cáo của chúng tôi,

(vii)              để tăng cường điều kiện dịch vụ

(viii)            để giải quyết bất cứ tranh chấp giữa người dùng của trang hoặc giữa những người dùng và chúng tôi, và

(ix)                để liên lạc với bạn để lấy được phản hồi từ bạn về trang và dịch vụ

b. Trang của bên thứ 3

Điều lệ này áp dụng cho trang và dịch vụ. Chúng tôi không thực hiện kiểm soát những trang đã cung cấp thông tin, hoặc trên hình ảnh, các quảng cáo khác hoặc liên kết từ trong trang hoặc dịch vụ. Những trang khác có thể đặt cookies riêng hoặc các file khác trong trình duyệt của bạn, thu thập thông tin hoặc thu hút những thông tin cá nhân từ bạn. Những trang khác theo những điều lệ khác, dựa trên việc sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn đã nhập, và việc thu thập và sử dụng thông tin và truy cập của bất kỳ trang web bên thứ 3 nào là đối tượng cho những điều lệ bên thứ 3 Chúng tôi khuyến khích bạn đọc qui định bảo mật và các điều khoản khác của những trang web bên thứ 3 khác trước khi sử dụng dịch vụ của họ

4. THÔNG TIN CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ

Việc gửi một tin nhắn không được chấp nhận từ một người dùng tới người dùng khác là điều nghiêm cấm. Những thông tin cá nhân của người dùng khác, đạt qua việc sử dụng trang của bạn hoặc dịch vụ có thể được sử dụng bởi bạn chỉ với mục đích làm những thông tin đươc cung cấp cho bạn và được qui đinh nghiêm ngặt theo điều lệ dịch vụ và qui định này, hoặc đối tượng được người dùng chấp thuận bằng văn bản

– Việc nhập dữ liệu của bạn

Bất kỳ thông tin nào bạn chọn để cung cấp trong một bình luận hoặc một lần nhập trên trang web hoặc dịch vụ sẽ được biết đến rộng rãi và nên phản ánh bạn muốn những người dùng khác biết bao nhiêu về bạn. Chúng tôi gợi ý bạn nên bảo vệ việc giấu tên và những thông tin nhạy cảm và chúng tôi khuyến khích bạn nghĩ kỹ về những thông tin bản thân bạn tiết lộ trong bình luận hoặc bài đăng Nếu bạn tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác, có thể đó là người dùng của trang, trên trang của chúng tôi hoặc qua dịch vụ, những điều lệ khác nhau sẽ được áp dụng cho những viêc sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin bạn tiết lộ cho họ

– Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng công ty bên thứ 3 và cá nhân để làm dịch vụ trở nên thuận tiện hơn, để thay mặt cung cấp dịch vụ, hỗ trợ chúng tôi phân tích cách làm sao dịch vụ được sử dụng, và thực hiện dịch vụ liên quan đến quản trị dịch vụ của trang (bao gồm, không giới hạn, bảo trì, thanh toán, làm chủ và dịch vụ quản lí dữ liệu, phân tích trang web di động và quản trị) những bên thứ 3 có thể truy nhập vài thông tin cá nhân của bạn nên họ có thể thể hiện những việc này thay mặt bạn, họ bị bắt buộc phải tuân thủ những qui định này và có thể sẽ không sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích khác

– Chi nhánh và đối tác.

Chúng tôi có thể sẽ cung cấp thông tin của bạn cho những chi nhánh và đối tác, nếu (i) bạn có quan hệ với các chi nhánh đó hoặc đối tác online (“trực tuyến”) hoặc offline (“ngoại tuyến”) (ii) nếu bạn truy cập trang của chi nhánh hoặc đối tác có link (“liên kết”) hoặc nhắc tới website của chúng tôi hoặc (iii) nếu bạn đã đăng ký dịch vụ của chúng tôi qua chương trình hoặc website của đối tác hoặc chi nhánh

– Những thông tin không mang tính cá nhân và thông tin tổng hợp

Chúng ta có thể nhiều lần, chia sẻ thông tin không mang tính cá nhân và tổng hợp thông tin. Những thông tin không các nhân mà chúng tôi chia sẻ có thể bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi: link gốc của website, link di động của trang, % của việc chủ động đổi hướng, ngày trang di động được xây dựng, loại trang web, loại người dùng, thông tin về việc hoạt động , báo cáo được tạo nên bới kết quả của việc sử dụng dịch vụ của bạn bao gồm nhưng thông tin chưa được xác định, và những thông tin lược sử khác. Thông tin được chia sẻ này có thể được sử dụng cho việc phân tích ngành hàng, hoặc những mục đích thương mại khác và đạt mục tiêu quảng cáo về những sản phẩm, dịch vụ khác. Bất kỳ thông tin chia sẻ trong những bối cảnh sẽ không được bao gồm trong thông tin cá nhân của bạn

– Thông tin kết hợp

Chúng tôi có thể kết hợp những thông tin cá nhân cụ thể với thông tin không mang tính cá nhân để cho phép chúng tôi tạo ra gói thông tin và dịch vụ mà được làm phù hợp đặc biệt cho sự quan tâm và ưu tiên của bạn. Giữa những điều khác, liên kết thông tin này có thể cho phép chúng ta cải thiện tổng quan và cá nhân hóa trang và dịch vụ. Nếu chúng ta kết hợp hoặc liên kết bất kỳ thông tin với thông tin cá nhân của bạn, kết quả của việc kết hợp sẽ được coi là thông tin cá nhân trong điều lệ này

– Việc chấp hành luật và áp dụng luật

Chúng tôi và chính phủ và cơ quan hành pháp và những bên cá nhân để áp dụng và thi hành luật. Chúng tôi sẽ tiết lộ bất cứ thông tin về bạn cho cơ quan chính phủ hoăc cơ quan hành pháp hoặc bên cá nhân, với chúng tôi, trong phạm vi của mình tin rằng đó là điều cần thiết hoặc phù hợp khi phản hồi với những yêu cầu, và qui trình pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn bời yêu cầu hầu tòa) để bảo vệ tài sản và quyền lợi của bên thứ 3, để bảo vệ sự an toàn của xã hội hoặc một người, hoặc để ngăn chặn hoặc ngưng các hoạt động có thể được cho là hoặc có thể là một mối hiểm họa, bất hợp pháp, không đúng với đạo đức, không phù hợp hoặc có thể bị xử lí bởi pháp luật

– Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung các thành viên đưa lên website của mình

– Trang web của bạn không được chứa nội dung đồi trụy, bạo lực, tuyên truyền chống phá nhà nước hoặc đi ngược lại với văn hóa quốc gia

– Chúng tôi có quyền đơn phương xóa các tài khoản nếu các tài khoản đó vi phạm các quy tắc nêu trên bất kỳ lúc nào

5. THAY ĐỔI HOẶC XÓA THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn có thể xem lại, cập nhật, sửa hoặc xóa thông tin của bạn, nếu không bị yêu cầu giữ lại bởi luật pháp hoặc vì lí do hợp pháp hóa doanh nghiệp. Nếu bạn xóa hoàn toàn những thông tin đó, tài khoản của bạn có thể sẽ bị ngừng hoạt động. Thêm vào đó, chúng tôi có thể xoa bất kỳ thông tin được cung cấp bởi bạn hoặc liên kết với bạn, theo đúng những qui định có hiệu lực của chúng tôi

6. QUI ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TRẺ EM

Chúng tôi hiểu độ quan trọng của việc bảo vệ sự riêng tư cho trẻ em, đặc biệt là trong môi trường mạng. Trang và dịch vụ không được thiết kế dành cho hoặc hướng đến trẻ em. Chúng tôi không biết rằng mình đang thu thập thông tin cá nhân của trẻ nhỏ. Nếu bạn là trẻ em trên 13 tuổi, chúng tôi khuyến khích bạn xin sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trước khi tham gia dịch vụ của chúng tôi. Nếu một phụ huynh hoặc giám hộ hợp pháp biêt được rằng con của họ đang cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân mà không được chấp thuận, họ nên liên lạc với chúng tôi qua [email protected]

7. AN NINH

Chúng tôi cam kết bảo vệ an toàn cho thông tin của bạn, chúng tôi có những phương án được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn khỏi những truy cập; tiết lộ không được phép. Chúng tôi tạo ra niềm tin tích cực đối với thông tin của bạn được thu thập qua dịch vụ trong một môi trường an toàn sẽ không để tiết lộ. Tuy nhiên chúng tôi không thể bảo đảm các bên thứ 3 không được phép sẽ không bao giờ có khả năng vượt qua những phương án bảo vệ đó hoặc dùng thông tin cá nhân của bạn với những mục đích không chính đáng, và chúng tôi không hứa rằng thông tin cá nhân của bạn hoặc liên lạc cá nhân sẽ được bảo vệ khỏi những bên không được phép tiết lộ hoặc sử dụng. LÀM ƠN KHÔNG CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN MẬT TRÊN TRANG HOẶC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Nếu bạn nhận được 1 email yêu cầu bạn cập nhật thông tin cá nhân, làm ơn không trả lời và liên lạc với chúng tôi qua [email protected]

8. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc băn khoăn nào về chính sách này, làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi qua [email protected]